ACI CARD

ACI PROGRAM VJERNOSTI

Što je ACI Card?

ACI Card je članska kartica namijenjena isključivo nautičarima koji su sklopili Ugovor o korištenju godišnjeg veza za jednu od ACI marina ili godišnju kombinaciju Polugodišnjeg ugovora za vez u moru i Polugodišnjeg ugovora za vez na kopnu. Charter tvrtke, odnosno plovila charter tvrtki smještena na godišnjem vezu u ACI marinama također ostvaruju pravo na ACI Card kao i na sve pogodnosti predviđene ACI Cardom.

ACI SMART CARD

Novi Smart ACI Card je smart kartica s digitalnim čipom koji omogućava trenutno prenošenje podataka u recepcijski program.
Novu ACI Card karticu potrebno je odmah pri privezivanju predočiti mornaru na gatu. Mornar putem digitalnog čitača očitava podatke vašeg plovila koji se trenutno upisuju u recepcijski program. Digitalnim unosom podataka u recepcijski program skraćuje se i vrijeme čekanja prilikom plaćanja dnevnog veza.

ACI CARD

ACI PROGRAM VJERNOSTI

PREDNOSTI ZA KORISNIKE ACI CARD-A

Predočenjem ACI Card-a korisnik ostvaruje pravo
na slijedeće prednosti:

ACI SMART CARD

ACI Card pogodnosti

ACI CARD

ACI PROGRAM VJERNOSTI

Scroll to Top