ACI d.d. certifikatima za izvrsnost još jednom utvrdio položaj lidera u turističkom sektoru

ACI d.d. certifikatima za izvrsnost još jednom utvrdio položaj lidera u turističkom sektoru

Nastavlja se niz međunarodnih potvrda za izuzetnu kvalitetu, brigu o okolišu, energetsku učinkovitosti i upravljanje informacijskom sigurnošću

 

Nakon proteka trogodišnjeg ciklusa tvrtka ACI d.d. uspješno je recertificirala sustave upravljanja prema međunarodnim normama ISO te dodatno potvrdila visoku razinu korporacijskog upravljanja. Najveći lanac marina na Mediteranu tako je ponovno ostvario certifikat ISO 9001 za kvalitetu, ISO 14001 za okoliš, ISO 50001 za energetsku učinkovitost i od ranije uvedeni ISO 27001:2013, međunarodnu normu za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću. S obzirom na navedeno, ACI je postao jedno od prvih velikih hrvatskih poduzeća iz turističkog sektora, koje je certificirano po sve četiri navedene ISO norme.

Konstantna težnja prema izvrsnosti jedna je od temeljnih vrijednosti ACI-ja

 

Temeljni cilj Uprave Društva je daljnje poboljšavanje kvalitete i sigurnosti pružanja usluge gostima, unapređenje poslovnih procesa unutar Društva, odnosno među zaposlenicima i poslovnim partnerima te davanje doprinosa u promicanju održivog turizma u Hrvatskoj. U vidu daljnjeg podizanja kvalitete, unaprjeđenja zaštite okoliša te energetske učinkovitosti, ACI je definirao ključne ciljeve za realizaciju navedenih vizija. Kada je riječ o upravljanju kvalitetom, tvrtka planira podizati standarde i održavati visoke razine usluge kroz praćenje novih tehnologija i primjenu istih, kao i kroz kontinuirano praćenje i podizanje razine zadovoljstva gostiju. Pritom je jedan od glavnih ciljeva neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom kroz uspostavu odgovornosti cjelokupnog osoblja na svim razinama tvrtke.

Još jedna u nizu najviših međunarodnih potvrda za brigu o moru i okolišu

 

ACI se od samih početaka ističe kao tvrtka čija je primarna misija briga o moru, priobalju i cjelokupnom okolišu. Stoga ciljevi za unaprjeđenje brige o okolišu prvenstveno podrazumijevaju očuvanje čistoće mora i obalnog pojasa u marinama kroz kontinuirano unapređenje sprječavanja onečišćenja s kopna, odnosno od djelatnosti koje se obavljaju na koncesijskom području Društva, kao i s plovila koja koriste usluge marine. Pritom je jedna od temeljnih zadaća tvrtke promidžba i provedba efikasnijeg zbrinjavanja i postupanja s otpadom, kao i brzina te efikasnost pri postupanju kod iznenadnih zagađenja i izljeva, a sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite morskog okoliša kod gostiju i zaposlenika. Naposljetku, veliku ulogu za brigu o okolišu i održivi razvoj ima i energetska učinkovitost, koju ACI nastoji razvijati kroz trajno poboljšanje energetskih performansi, kontinuiranu kontrolu i minimiziranje potrošnje energije u poslovanju te korištenje energije iz obnovljivih izvora. Osim navedenih certifikata, ACI je 2020. ponovno dobio i jedno izuzetno važno domaće priznanje, a riječ je o ZelEn certifikatu koji dodjeljuje HEP OPSKRBA d.o.o. Ova potvrda visoke odgovornosti prema okolišu dodjeljuje se na temelju korištenja energije koju ACI već dugi niz godina koristi iz obnovljivih izvora.

Scroll to Top
Scroll to Top