USPRKOS RADOVIMA ACI MARINA KORČULA DOČEKUJE NAUTIČARE

USPRKOS RADOVIMA ACI MARINA KORČULA DOČEKUJE NAUTIČARE

U ACI marini Korčula u tijeku su radovi na lukobranu. Marina dočekuje nautičare i plovila, iako sa smanjenim kapacitetom.

 

Do završetka radova na lukobranu u ACI marini Korčula raspoloživi kapacitet marine je 50%. Za plovila u tranzitu na raspolaganju je otprilike desetak mjesta. Nautičarima je dostupan i vez u Lučkoj Upravi na rivama i sidrištima u neposrednoj blizini grada.

Bolja zaštićenost luke nautičkog turizma

 

Najvažniji cilj rekonstrukcije lukobrana u ACI marini Korčula je ojačati stabilnost i sigurnost luke nautičkog turizma. Naime, radovima na lukobranu omogućit će se bolja zaštićenost uslijed nepovoljnih vremenskih utjecaja, ponajprije jakih sjevernih vjetrova. Osim toga u ACI marini Korčula predviđeno je povećanje razine usluge postavljanjem nove električne i vodovodne infrastrukture, hidrantske mreže te internetskog signala.

U marini radi 50% kapaciteta, za nautičare dostupni i vezovi u Lučkoj upravi

 

U posljednjoj fazi radova predviđena su postavljanja instalacija, oblaganja kamenom i ostali završni radovi, što je u domeni dozvoljenih građevinskih aktivnosti u tom dijelu godine. Do završetka radova ACI marina Korčula radi na 50% ukupnih kapaciteta, s time da je za plovila u tranzitu na raspolaganju otprilike deset mjesta. Nautičarima kojima ne bude dostupan vez u ACI marini Korčula uslijed radova, dostupan je vez u Lučkoj Upravi na rivama i sidrištima u neposrednoj blizini grada (Luka Uš, Ježevica, Žrnovska Banja). Svi ostali turistički kapaciteti u centru grada (hoteli, apartmani, operativna obala pod upravom Županijske lučke uprave Korčula) rade nesmetano.

Lukobran će se uklopiti u vizuru grada

 

Po završetku radova, novi lukobran doprinijet će ukupnoj turističkoj ponudi grada Korčule, čiji važan dio čini i ACI marina Korčula. Budući da se ACI marina nalazi u neposrednoj blizini gradskih zidina te je i sama jedna od žila kucavica grada, predviđeno je oblaganje lukobrana kamenom kako bi se marina u potpunosti uklopila u vizualni identitet grada. U narednim je godinama predviđeno oblaganje kamenom srednjega gata te obalnoga platoa.

HIGHLIGHTS

Scroll to Top