ACI marina Rijeka

TVRTKI ACI-GITONE DODIJELJENA KONCESIJA ZA PORTO BAROŠ

TVRTKI ACI-GITONE DODIJELJENA KONCESIJA ZA PORTO BAROŠ

Koncesiju na pomorskom dobru za buduću luku nautičkog turizma ACI marina Rijeka dobila je tvrtka ACI-Gitone d.o.o. na 30 godina.

 

Za izgradnju i korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš u Rijeci tvrtki ACI-Gitone dana je koncesija na 30 godina. ACI-Gitone planira ulaganje u vrijednosti od 363,7 milijuna kuna u ovaj projekt te planira zaposliti 132 radnika.

ACI marina Rijeka zaposlit će preko 100 ljudi

Vlada Republike Hrvatske je 20. svibnja odobrila koncesiju na 30 godina na pomorskom dobru veličine gotovo 106 tisuća četvornih metara. Riječ je o budućoj luci nautičkog turizma ACI marina Rijeka, a koncesionar je tvrtka ACI-GITONE d.o.o. Predviđeni kapacitet luke je više od 260 vezova. Procijenjena vrijednost projekta je 363,7 milijuna kuna, a u okviru njega planira se zapošljavanje 132 radnika.

Rijeka konačno dobiva marinu

Osnivači i članovi društva ACI-GITONE su najveći lanac marina na Mediteranu ACI d.d. i GITONE Kvarner,d.o.o. tvrtka koja se bavi pružanjem turističkih i hotelijerskih usluga. Zajedničko društvo osnovano je za potrebe izgradnje i upravljanja lukom nautičkog turizma ACI marina Rijeka. Realizacijom projekta izgradnje i upravljanja lukom nautičkog turizma Rijeka konačno dobiva marinu, koja će gradu dati novu vizuru te pozicionirati ovaj dio Jadrana na nautičkoj karti. Zajednički cilj ovih tvrtki je izgraditi i urediti luku nautičkog turizma s prestižnih 5 sidara te podignuti kvalitetu ponude destinacije.

Scroll to Top
Scroll to Top