Vodice: 600 godina povijesti

Na mjestu današnjih Vodica još je u antičkom dobu bila naseobina Arausa. Pod svojim imenom grad se prvi put spominje 1402. u šibenskome spisu u kojemu se nalaže vodičkim težacima da plate za gradnju šibenske katedrale

Stara jezgra Vodica i Čorića turanj

Cijela je jezgra pravi spomenik srednjovjekovnoj arhitekturi, u kojoj i danas buja život. Crkvica Našašća Sv. Križa, crkva Gospe od Snijega te Sveti Ilija najvrjedniji su sakralni spomenici grada Vodice. Spomen na turska vremena čini Čorića turanj. Građevina je to nastala u prvoj polovici 15. stoljeća, a kasnije je mijenjala vlasnike i funkciju.

Sastojala se od stambenog dijela prostora, gospodarskih zgrada i dvorišta. Sagradila ju je imućna šibenska plemićka obitelj od kvalitetnog bračkog kamena. Po grbu koji se nalazi na južnom zidu turnja možemo zaključiti da je u jednom razdoblju bila vlasništvo Hyeronimusa Saracena, a kasnije obitelji Fondra. Prvotno je služila kao ljetnikovac i kuća za odmor, a u vrijeme turskih naleta podignuti su visoki zidovi kako bi služila za obranu vlasnika, ali i lokalnog stanovništva.

Biskupija i Prižba

Arheološka nalazišta Biskupija i Prižba na Srimi uživaju status kulturnog dobra. Biskupija se prostire na oko 200 metara jugoistočno od srednjovjekovne crkve Sv. Ilije, gdje su pronađeni ostaci antičkih zidova. Na površini gomila vidljivi su ulomci tegula, sedre i sitni ulomci antičke keramike.

Arheološki nalazi te blizina srednjovjekovne crkve (pa i sam naziv) sugeriraju da se na ovom prostoru nalazi antički ili kasnoantički objekt.  Prižba na Srimi je ranokršćanska dvojna bazilika, nastala u dvije faze. Stariji sjeverni dio kasnije je dograđen identičnim južnim dijelom. Još od 1971. godine bazilika na Prižbi ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je  na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Scroll to Top